Assoc. Prof. Dr. Diler Öner / Doç. Dr. Diler Öner

 

E-mail/E-posta: diler.oner@boun.edu.tr

 

Office/Ofis: ETB 510

 

Phone/Tel: +90 212 359 73 11

 

 

 

 

 

Education / Eğitim

 

PhD / Doktora
University of Wisconsin - Madison, WI, USA.

Major: Curriculum & Instruction > Educational Technology

Minor: Educational Psychology > Learning Sciences

 

MS / Yüksek Lisans
University of Wisconsin - Madison, WI, USA.

Curriculum & Instruction > Educational Technology

 

BS / Lisans
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Atatürk Eğitim Fakültesi > İngilizce Matematik Öğretmenliği

 

 

 

Publications / Yayınlar

 

Journal Articles and Book Chapters /Makaleler ve Kitap Bölümleri

 

Oner, D. (2020). A virtual internship for developing technological pedagogical content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 36(2), 27-42. https://doi.org/10.14742/ajet.5192.

 

Ulus, B. & Oner, D. (2020). Fostering middle school students’ knowledge integration using the web-based inquiry science environment. Journal of Science Education and Technology, 29, 242-256. https://doi.org/10.1007/s10956-019-09809-4.

 

Delal, H. & Oner, D. (2020). Developing middle school students’ computational thinking skills using unplugged computing activities. Informatics in Education, 19(1), 1-13. doi:10.15388/infedu.2020.01. ESCI

 

Özkan, E. & Öner, D. (2019). Investigation of the development of the van hiele levels of geometric thinking in a computer-supported collaborative learning (CSCL) environment. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 15(2), 473-490. https://doi.org/10.17860/mersinefd.522491

 

Adadan, E. & Oner, D. (2018). Examining preservice teachers’ reflective thinking skills in the context of web-based portfolios: The role of metacognitive awareness. Australian Journal of Teacher Education, 43(11), 26-50. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2018v43n11.2

 

Oner, D. (2016). Tracing the change in discourse in a collaborative dynamic geometry environment: From visual to more mathematical.  International Journal of Computer Supported Collaborative Learning (IJCSCL), 11 (1), 59-88. http://dx.doi.org/10.1007/s11412-016-9227-5

 

Oner, D. & Adadan, E. (2016). Are integrated portfolio systems the answer? An evaluation of a web-based portfolio system to improve preservice teachers’ reflective thinking skills. Journal of Computing in Higher Education, 28(2), 236-260. http://dx.doi.org/10.1007/s12528-016-9108-y

 

Iskeceli-Tunc, S. & Oner, D. (2016). Use of webquest design for inservice teacher professional development.  Education and Information Technologies, 21(2), 319-347. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-014-9323-y

 

Öner, D.  (2016). Bilgisayar destekli işbirliğiyle öğrenme: Sanal matematik takımları örneği (s. 107-120). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman, A., Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B. (Editörler). TOJET. http://www.tojet.net/e-book/eto_2018.pdf

 

Atabaş, Ş. & Öner, D. (2016). An examination of Turkish middle school students’ proportional reasoning. Bogazici University Journal of Education, 33(1), 63-85. http://dergipark.gov.tr/buje/issue/29688/319298

 

Adadan, E. & Oner, D. (2014). Exploring the progression in preservice chemistry teachers’ pedagogical content knowledge representations: The case of behavior of gases. Research in Science Education, 44(6), 829-858http://dx.doi.org/10.1007/s11165-014-9401-6

 

Oner, D. (2013). Analyzing group coordination when solving geometry problems with dynamic geometry software.  International Journal of Computer Supported Collaborative Learning (IJCSCL), 8(1), 13-39http://dx.doi.org/10.1007/s11412-012-9161-0

 

Öner, D. & Adadan, E.  (2013). Web tabanlı portfolyo oluşturarak öğretmen olmak: Öğretmenlik uygulamaları için pedagojik bir model.  Gazi Üniversitesi Gazi EğitimFakültesi Dergisi (GEFAD), 33(3), 475-493. http://www.gefad.gazi.edu.tr/issue/6731/90492

 

Oner, D. & Adadan, E. (2011). Use of web-based portfolios as tools for reflection in preservice teacher education.  Journal of Teacher Education, 62(5), 477-492. http://dx.doi.org/10.1177/0022487111416123

 

Öner, D.  (2010). Öğretmenin bilgisi özel bir bilgi midir? Öğretmek için gereken bilgiye kuramsal bir bakış.  Bogazici University Journal of Education, 27(2), 23-32. http://dergipark.gov.tr/buje/issue/3832/51439

 

Oner, D. (2009). The role of dynamic geometry software in high school geometry curricula: An analysis of proof tasks. International Journal for Technology in Mathematics Education, 16(3), 109-121. https://www.learntechlib.org/p/104653/

 

Oner, D. (2008). Supporting students’ participation in authentic proof activities in computer supported collaborative learning (CSCL) environments. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning (IJCSCL), 3(3), 343-359. http://dx.doi.org/10.1007/s11412-008-9043-7

 

Oner, D. (2008). A comparative analysis of high school geometry curricula: What do technology-intensive, standards-based, and traditional curricula have to offer in terms of mathematical proof and reasoning?  Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(4), 467-497. https://www.learntechlib.org/p/25297/

 

 

Conference Proceedings & Presentations / Konferans Bildirileri ve Sunumları

 

Ulus, B. ve Oner, D. (2019). Improving knowledge integration using WISE. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference, 2019. Aachten, Almanya (12-16 Ağustos, 2019).

 

Oner, D. (2019). Virtual internships as alternative pedagogical models for MOOCs. Paper presented at the European MOOCs Stakeholders Summit. Naples, Italy (20-22 Mayıs, 2019).

 

Şen-Akbulut, M., & Öner, D. (2019). Enhancing prospective teachers’ ICT skills: The promise of a virtual internship experience. Paper presented at the 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019) (2-4 May 2019). Kırşehir, Türkiye.

 

Baş, K. & Öner, D. (2019). Öğrenme etkinlikleri türleri yaklaşımının öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolünün incelenmesi. Sunulan Bildiri. Eğitimde Gelecek Konferansı, (3-4 Kasım 2019), Boğaziçi Üniveritesi, İstanbul, Türkiye.

 

Oner, D. (2019). Education 4.0: The skills needed for the future. The 5th Turkish-German Frontiers of Social Science Symposium (TUGFOSS) by Alexander von Humboldt Foundation, Stiftung Mercator, and Koç University. Leipzig, Almanya (24-27 Oct, 2019).

 

Ulus, B. & Oner, D. (2019). Improving knowledge integration using WISE. The European Association for Research on Learning and Instruction Conference (EARLI 2019). Aachten, Germany (12-16 Aug, 2019).

 

Oner, D. (2018). Design of a virtual internship to develop technological pedagogical content knowledge. In Kay, J., & Luckin, R. (Eds.). Rethinking Learning in the Digital Age: Making the Learning Sciences Count, 13th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018, Volume 3, pp. 1353-4. University College London (UCL), UK: International Society of the Learning Sciences. (23-27 June, 2018).

 

Oner, D. (2018). School of the Future: A virtual internship for preservice teachers. European Teacher Education Network (ETEN) Conference, Rotterdam, the Netherlands (21-23 March, 2018).

 

Öner, D. (2017). Öğretmen adayları için sanal stajyerlik. Eğitimde Gelecek Konferansı. MEF Üniversitesi, İstanbul (11-12 Nov 2017).

 

Oner, D. & Akbas, C. (2016). Effective professional development with web-based portfolios: Developing inservice teachers’ reflective thinking skills. Proceedings of the 16th World Congress of Comparative Education Societies, Beijing, China (22-26 Aug, 2016).

 

Öner, D. & Adadan, E. (2015). BOUNCE Sistemi bağlamında öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirme. Paper presented at the International Educational Technology Conference, IETC 2015. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. (27-29 May, 2015).

 

Adadan, E. & Oner, D. (2015). Examining the nature of preservice teachers' reflective skills in the context of web-based portfolios: The influence of metacognitive awareness. Proceedings of the European Educational Research Conference (ECER) 2015. Budapest, Hungary (8-11 Sept, 2015).

 

Atabas, S. & Oner, D. (2015). An examination of fifth and sixth grade students’ proportional reasoning. Proceedings of the European Educational Research Conference (ECER) 2015.  Budapest, Hungary (8-11 Sept, 2015).

 

Oner, D. & Stahl, G. (2015). Tracing the change in discourse in a collaborative dynamic geometry environment. In Lindwall, O., Hakkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (Eds.) Exploring the material conditions of learning: CSCL 2015 Conference Proceedings Volume 2, pp. 645-646. University of Gothenburg- Gothenburg, Sweden (7-11 June, 2015).

 

Adadan, E. & Öner, D. (2015). Hizmet öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerinin niteliğinin BOUNCE Sistemi bağlamında incelenmesi: Bilişüstü farkındalığın rolü. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS2015 Abstract Proceedings. Afyonkarahisar, Türkiye. (20-22 May, 2015).

 

Öner, D. & Adadan, E. (2015). Web tabanlı portfolyo kullanarak hizmet öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirme: BOUNCE örneği. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS2015 Abstract Proceedings. Afyonkarahisar, Türkiye. (20-22 May, 2015).

 

Adadan, E. & Öner, D. (2014). Öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıkları ileöğretmenlik uygulamaları üzerine yansıtmalarının doğası arasındaki ilişkinin incelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye (Sept, 2014).

 

Oner, D. & Adadan, E. (2014). An investigation of web-based portfolios as reflection instruments in preservice teacher education: The BOUNCE case.  Paper presented at the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, Philadelphia, PA, USA (3-7 April, 2014).

 

Stahl, G. & Oner, D. (2013).  Resources for connecting levels of learning.  In Rummel, N., Kapur, M., Nathan, M., & Puntambekar, S. (Eds.) To See the World and a Grain of Sand: Learning across Levels of Space, Time, and Scale: CSCL 2013 Conference Proceedings Volume 1, pp. 454-461. University of Wisconsin- Madison, WI, USA (15-19 June, 2013).

 

Oner, D. & Adadan, E. (2013).  Learning to teach with web-based portfolios: A pedagogical model for preservice teacher education.  Paper presented at the IADIS International e-Learning ConferencePrag, The Czech Republic (23-26 July, 2013).

 

Iskeceli, S. & Oner, D. (2013). Use of WebQuest design as a model for teacher professional development.  Paper presented at the 15th World Congress of Comparative Education Societies, Buenos Aires, Argentina (24-28 Haziran, 2013). 

 

Oner, D. (2012). Analyzing coordination when solving geometry problems with dynamic geometry software.  In L. Barolli, F. Xhafa, C. Dobre, N. Bessis, and S. Trausan-Matu (Eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies (EIDWT-2012), pp. 199-204. University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania (19-21 Sept, 2012). 

 

Oner, D. & Adadan, E. (2012).  Design of a customized web-based portfolio system to improve preservice teachers’ reflective skills.  In M. B. Nunes and M. McPherson’s (Eds.) Proceedings of the IADIS International e-Learning Conference, pp. 509-512. Lisbon, Portugal (17-23 July, 2012).

 

Adadan, E. & Oner, D. (2012).  The Development of preservice teachers’ pedagogical content knowledge representations about nature and behavior of gases. Paper presented at the 11th European Conference on Research in Chemical Education, Rome, Italy (15-20 July, 2012). 

 

Adadan, E. & Oner, D. (2011). Preservice chemistry teachers’ representations of pedagogical content knowledge.  Paper presented at the European Science Education Research Association (ESERA) Annual Meeting, Lyon, France (Sept 2011).

 

Oner, D. ve Adadan, E. (2010). Use of web-based portfolios as tools for reflection in preservice teacher education: A preliminary analysis.  Paper presented at the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, Denver, Colorado, USA (30 Nisan–4 May, 2010). 

 

Oner, D. (2009). Preservice teachers’ experiences with wiki: Challenges of asynchronous collaboration, Proceedings of the 5th International Symposium on Wikis and Open Collaboration. Orlando, FL, USA (25-27 Oct, 2009). DOI 10.1145/1641309.1641353. http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1641309.1641353

 

Oner, D. (2008).  Investigating factors that influence teaching with computers: Attitudes revisited. In V. Uskov (Ed.), Proceedings of the 11th IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education (CATE, 2008), pp. 391-396. Crete, Greece (29 Sept- 1 Oct, 2008). 

 

Oner, D. (2007).  Examining the dual function of computational technology on the conception of mathematical proof.  In C. Chinn, G. Erkens & S. Puntambekar(Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (Vol. 8, Part 2), pp. 564-566.  Rutgers University, NJ, USA (16-21 July, 2007). 

 

Öner, D. (2007). Understanding Turkish teachers’ attitudes and intentions toward the use of computer-related technology in their teaching.  Paper presented at the International Educational Technology Conference, IETC 2007. Yakın Doğu Üniversitesi, Northern Cyprus (May, 2007).

 

Oner, D. (2006). Changing technologies or changing minds: Barriers in the implementation of computer-based technologies in Turkish schools.  In M. Simonson & M. Crawford (Eds.), 20th Annual Proceedings: Selected Research and Development Papers presented at the 2006 Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) (Vol. 1), (pp. 292-304). Dallas, TX, USA (10-14 Oct, 2006).

 

Oner, D. (2006). Researching microcomputer technologies in mathematics education: The philosophical foundations of technocentricism and sociocentricism and implications for research.  Paper presented at the Annual Meeting of MICCA: An Association for Educators Using Technology, Baltimore, MD, USA (May, 2006).

 

 

 

Research Projects / Araştırma Projeleri

 

Principal Investigator / Yürütücü

BAP 19D02P1: The Design of a Blended Learning Environment (2019- devam ediyor)

 

Researcher /Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapısı: Robotik ve Yapay Akıl Laboratuvarları (ROYAL) (2019- devam ediyor)

 

Visiting Researcher / Misafir Araştırmacı

 

Epistemic Analytics Lab, Wisconsin Center for Education Research, School of Education, University of Wisconsin-Madison, WI, USA (2017).

 Principal Investigator / Yürütücü

BAP: Design, Development and Evaluation of a Virtual Internship for Preservice Teachers (2017-2019)

Visiting Researcher / Misafir Araştırmacı

Math Forum @ Drexel, Virtual Math Teams, Drexel University, PA, USA (2014).

Principal Investigator / Yürütücü

TÜBİTAK 3501: Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtma BecerileriniGeliştirmek için Özelleştirilmiş Web Tabanlı Portfolyo Sistemi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (2012-2014)

Principal Investigator / Yürütücü

BAP: Use of Web-Based Portfolios as Tools for Reflection in Pre-Service Teacher Education (2009-2011)

Principal Investigator / Yürütücü

BAP: Investigating Factors That Influence Teaching with Computers: Attitudes Revisited (2007-2009)

 

Courses Taught / Verilen Dersler

 

CET 150 School Experience I

CET 282 Principles and Methods in Instruction

CET 360 Instructional Technologies and Material Development

CET 401 Research Methods

CET 416 Seminar on Practice Teaching in Computer and Instructional Technologies

CET 444 Community Service in Educational Technology

CET 461 Instructional Methods and Media II

CET 462 Practice Teaching in Computer Education

ED 262 Planning and Evaluation in Instruction

PRED 350 Teaching Geometry

PRED 581 Microworlds in Math Education

CET 561 Research Methods in Educational Technology

CET 571 Qualitative Research Methods in Education

LS 601 Foundations of Learning Sciences

LS 615 Qualitative Research Methods

 

Theses Directed / Yönetilen Tamamlanmış Tezler

Delal, H. (2019). Developing middle school students’ computational thinking with unplugged computing activities. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baş. K. (2019). The role of learning activity types approach on teachers’ technology integration. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayer, G. (2019). The role of a virtual internship in developing preservice teachers' technological pedagogical content knowledge. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkan, E. (2018). Investigation of the development of van Hiele geometric thinking levels in a computer-supported collaborative learning (CSCL) environment. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Haseki, D. (2017). Improving attitudes toward geometric proof in the context of dynamic geometry software (DGS)-based proof instruction. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ulus, B. (2017). Fostering middle school students’ knowledge integration using the web-based inquiry science environment (WISE). Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tekin (Atabaş), Ş. (2014). An Examination of 5th and 6th grade Students’ Proportional Reasoning. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İskeçeli (Tunç), S. (2013).  Use of webquest design as a model for teacher professional development. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

 

Awards and Scholarships / Ödül ve Burslar

 

Fulbrigth Scholar, 2013-2014.

 

 

Administrative Duties / İdari Görevler

 

Director / Müdür

The Center for Educational Technology Research and Implementation / Eğitim Teknolojisi UYGAR Merkezi, 2017 -

Head of the Graduate Program in Educational Technology / Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı


Bogazici University, the Institute for Social Sciences / Boğaziçi ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, 2016 - 2019

Head of Department / Bölüm Başkanı

Bogazici University, Computer Education and Educational Technology / Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2015 – 2018

Faculty Committee Member / Fakülte Kurulu Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015 - 2018

 Vice Head of Deparment / Bölüm Başkan Yardımcısı

Bogazici University, Computer Education and Educational Technology / Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2012 – 2015

Publication Committee Member / Yayın Kurulu Üyesi

Bogazici University Journal of Education / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2015 -

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Quality in Higher Education Committee / Boğaziçi Üniversitesi Kalite Komisyonu, 2016 –

External Evaluator / Dış Değerlendirici

The Committee for Quality in Higher Education / Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2018 - 2019

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education Accreditation Committee / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Komisyonu, 2015 –

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education Research Policy Committee / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Politikaları Komisyonu, 2018 –

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education Computer Lab Committee / Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Laboratuvar ve Yerleştirme Komisyonu, 2016 - 2018

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education Awards Committee/ Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ödül Komisyonu, 2008 - 2018

Committee Member / Komite Üyesi

Bogazici University, Faculty of Education Scholarships Committee / Boğaziçi Üniversitesi Burs Komisyonu, 2008 - 2012

Erasmus Coordinator / Erasmus Koordinatörü

Bogazici University, Computer Education and Educational Technology / Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2013 -

Academic Advisor / Akademik Danışman

Bogazici University, Computer Education and Educational Technology / Boğaziçi ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı, 2007 - 

Bogazici University, Graduate Program in Educational Technology / Boğaziçi ÜniversitesiEğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, 2016 -